Pojištění odpovědnosti zastupitelů

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce za škodu způsobenou obci - pojištění se sjednává pro právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou obci vzniklou porušením právních povinností vyplývajících z výkonu funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva obce.

Z pojištění má pojištěný nárok na úhradu:

  • finanční škody, za kterou pojištěný odpovídá obci

  • nákladů nutných k právní ochraně proti uplatněnému nároku