Produkty pro obecní a městské úřady

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Pojištění majetku obce se sjednává za podobných podmínek jako pojištění podnikatelských a průmyslových rizik. Jedná se zejména o pojištění budov, movitých věcí, stavebních součástí, rozestavěných budov, vlastních a nebo cizích věcí převzatých a nebo užívaných, cennosti, písemnosti a.j. Stejně tak lze pojistit i stroje a elektroniku tzv. "ALL RISK"

Pojištění odpovědnosti obce je samostatnou kapitolou v pojištění odpovědnosti a významně se odlišuje od pojištění podnikatelských a průmyslových rizik. Obec čelí zcela jiným pojistným nebezpečím, než klasické podnikatelské subjekty.

 

Jsou to zejména:

 • obecná odpovědnost

 • odpovědnost z výkonu veřejné moci

 • odpovědnost členů zastupitelstva

 • odpovědnost obce jako zřizovatele nebo poskytovatele sociální péče

 • odpovědnost obce jako správce komunikací, nemovitostí

 • křížová odpovědnost

 • odpovědnost zastupitelů za škodu způsobenou obci vzniklou porušením právních povinností vyplývajících z výkonu funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva obci.Pojištěný nárok na úhradu:

  • finanční škody, za kterou pojištěný odpovídá obci

  • nákladů nutných k právní ochraně proti uplatněnému nároku

   

Pojištění zemědělských rizik využívají obce zejména pro pojištění lesních porostů, okrasných výsadeb příp. i zvířat v zájmových chovech.

Pojištění motorových vozidel je možno sjednat jak individuálně tak při větším počtu vozidel i skupinovou pojistnou smlouvou.

V rámci individuální poptávky, lze sjednat i pojištění finančních rizik a jiná , zde neuvedená rizika.