Připojištění motorových vozidel

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Provozní škody - se vztahuje na škody při nevhodném řazení převodových stupňů či nepoužití nebo nevhodným použitím spojky dojde k poškození převodovky, nebo neodjištění jistícího čepu nádrže, kontejneru, korby před vyklopením dojde k poškození vozidla, nezajištěním ramene jeřábu na nákladním vozidle dojde k jeho poklesu na ložnou plochu přičemž dojde k poškození ramene jeřábu nebo ložné plochy a to mimo dobu jeho činnosti jako pracovního stroje nebo při přetížení, kdy dojde k následnému poškození hnacího mechanismu (vyloučeno vyprošťování) nebo po naložení vozidla řádně zajištěným nákladem dojde ke škodě na vozidle způsobené tímto nákladem nebo bezprostředně vlivem náhlého brzdného účinku dojde ke vzniku škody na vozidle (s výlukou škod na pneumatikách, pokud současně nedojde ke vzniku jiné škody na vozidle) 

Škody vzniklé v důsledku sklápění - se vztahuje na případy, kdy k poškození nebo zničení vozidla dojde v důsledku nesprávné obsluhy při sklápění.

 

 

Škody způsobené při činnosti vozidla jako pracovního stroje - se vztahuje na vozidla dovybavená zařízením sloužícím k činnosti vozidla jako pracovního stroje. Vztahuje se na škody vzniklé na vozidle při jeho činnosti jako pracovního stroje ( jeřáb, hydraulická ruka, zametací stroj apod.)

 

Připojištění horní hranice pojistného plnění - jedná se o připojištění rozdílu mezi účetní zůstatkovou hodnotou (v rámci operativního leasingu) a nebo hodnotou nesplacených leasingových splátek a zůstatkové hodnoty (v rámci finančního leasingu) na straně jedné a obvyklou cenou pojištěného vozidla na straně druhé, pokud je tato nižší než zůstatková hodnota předmětu leasingu.