Pojištění poplatků za pobyt v nemocnici

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Pojištění povinných poplatků za pobyt v nemocnici - se nabízí za jednotné pojistné 500,- Kč ročně. Plnění ve formě denní dávky za každý den pobytu v nemocnici je odstupňováno od 60,- do 200,- Kč podle pohlaví a věku pojištěné osoby. Produkt je určen pro klienty ve věku 0 až 62 let. Rizikovost je zohledněna podle dlouhodobých zdravotních statistik podle věku a pohlaví. Muži mohou čerpat denní dávku v rozmezí od 60,- do 160,- Kč a ženy od 60,- do 120,- Kč. Plnění náleží za každý den hospitalizace, přičemž není omezena horní hranice a lze tudíž čerpat denní v ní dávku při dlouhodobé hospitalizaci celých 365 resp. 366 dní v roce. U dětí se vyplácí částka 200,- Kč. V této částce je především zohledněna nutnost pobytu dospělého v nemocnici společně s dítětem, jenž je také povinnen platit poplatek. Pojistné plnění se vyplácí na základě předložení propouštěcí zprávy z nemocnice. V případě dlouhodobých hospitalizací je možno zažádat o výplatu přiměřené zálohy.