Odpovědnost členů orgánů SVJ

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků bytových jednotek - se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pojistníka. Není-li zvolen výbor, pojištění se vztahuje na vlastníka jednotek, kterého shromáždění vlastníků jednotek pověřilo výkonem funkce výboru (dále jen „pověřený vlastník“). Pojištění se vztahuje i na členy kontrolní komise nebo revizora pojistníka, jsou-li podle stanov pojistníka ustaveni. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jinému pojištěnému. Z pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil v případě vzniku pojistné události škodu, pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody a náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody.