Investice a pojištění

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Maxindex  - investice s každodenním zaklikáváním dosažených výnosů. Pojišťovna investuje v případě růstu akciových trhů do akcií obsažených v Indexu Eurostoxx50. V případě klesání akciových trhů převádí investici do bezpečných dluhopisů s garantovaným výnosem. Jedná se o produkt osvobozený od jakýchkoliv poplatků. Součástí produktu je úrazové pojištění pro případ smrti zdarma. Jednorázové pojistné je možno vkládat do 1.7.2010. Poté se portfolio uzavírá a po dobu 10 let se pojišťovna soustředí na maximalizaci výnosů. Datum splatnosti 1.7. 2020. Měna investice - EURO.

Petrolinvest - jednorázová investice jejímž podkladovým aktivem je americká lehká ropa WTI. Výnos investice se očekává zejména z důvodů neustále rostoucí spotřeby ropy a růstu ekonomik v Indii a Číně (v současné době spotřebují 1/2 spotřeby USA); neochoty kartelu OPEC zvýšit zásobování trhu; všechny dostupné zdroje se již dnes využívají a budou narůstat investice do méně dostupných zdrojů. Tyto skutečnosti budou mít významný vliv na růst ceny ropy. Investice je koncipována jako krátko- až střednědobá na dobu 6-ti let. Upisovací období končí dne 31.12.2008. I u tohoto produktu je garantována 100% návratnost vložené investice. V případě růstu ceny komodity je k investici vyplaceno 70% z nárůstu její ceny max. 52,5%. V případě poklesu je klientovi vyplaceno 100% hodnoty investice. Pojištěná osoba je zdarma pojištěna pro případ smrti úrazem na pojistnou částku, která se rovná výši vložené investice max. 1.000.000,- Kč. Měna investice Kč.