Zdravotní pojištění MedUNIQA

 

Úvod
Kdo jsem
Novinky
Produkty
Legislativa
Historie
Výklad pojmů
Zprávy z tisku
Kontakt

 

 

Zdravotní pojištění MedUNIQA - je program asistenčních služeb v oblasti zdravotnictví. Zahrnuje níže popsané složky dosažitelné na bezplatné telefonní infolince.

Asistence - zprostředkování ambulantního vyšetření u odborníka v síti smluvních zařízení UNIQA podle časových dispozic klienta. Klient telefonicky informuje o své potřebě a vhodných termínech. Pojišťovna zajistí termín prvního vyšetření do pěti dnů u kvalitního specialisty ve všech běžných lékařských oborech a garantuje, že klient bude přijat bez čekání.

Rychlá rada - konzultace zdravotního stavu po telefonu. Na non-stop bezplatné infolince odpovídá odborná asistenční služba na dotazy klientů týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu a symptomů, interpretace výsledků vyšetření, odborných zkratek, názvů, diagnózy, medikace, nežádoucích účinků léků a všeobecných dotazů týkajících se organizace zdravotních služeb a programu MedUNIQA.

Konsilium - podrobná konzultace již existující diagnózy. Zažádá-li klient o zpracování analýzy a písemného stanoviska ke své diagnóze a jejímu dosavadnímu léčení, pojišťovna zajistí špičkové odborníky, kteří prostudují zdravotní dokumentaci a vypracují písemně druhý odborný názor.